İnfertilite Uyum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Arslan-Özkan, İ. (2012). Watson’ın Bakım Kuramına Temellendirilmiş Hemşirelik Girişimlerinin İnfertil Kadınların, İnfertiliteden Etkilenme Durumlarına, Öz-Yeterlik ve Uyum Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
İlkay Arslan-Özkan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: