Illinois Tecavüz Mitlerini Kabul Ölçeği-Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çoklar, I. ve Meşe, G. (2015). Illinois Tecavüz Mitlerini Kabul Ölçeği Kısa Formunu Türkçe’ye uyarlama çalışması. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 34 (2), 53-64.

Sorumlu Yazar: 
Işıl Çoklar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: