İlköğretim Kurumlarında Çalışanlar Arasında Yıldırma Eylemleri Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ertürk, A. (2005). Öğretmen ve okul yöneticilerinin okul ortamında maruz kaldıkları yıldırma eylemleri. (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Abbas Ertürk
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: