Öğretmenler Arasında Mesleki İşbirliğine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, K., ve Çeli̇k, M. (2020). Öğretmenler Arasında Mesleki İşbirliğine Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(2), 731-740. doi: 10.33206/mjss.584856

Sorumlu Yazar: 
Kürşad YILMAZ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: