Öğretmenlere Yönelik Yıldırma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tanhan, F.,& Çam, Z. (2011). Öğretmenlere Yönelik Yıldırma Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik değerlerinin yeniden belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40 (1), 80-97.

Sorumlu Yazar: 
Fuat Tanhan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: