Çalışanlar için Rasyonel Duygucu Öz Kararlılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Artıran, M. (2018). Klinik psikolojiyi çalışma hayatında motivasyona entegre etmek: Çalışanlar için Rasyonel Duygucu Öz Kararlılık Ölçeğinin geliştirilmesi ve geçerlilik ve güvenirlilik çalışması (Yüksek lisans tezi). İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Murat Artıran
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: