İlköğretim 2.Kademe Öğrencilerinin Modsal Betimlemeleri Algılayabilme ve Kullanabilme Yeterlilikleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Okçu, B. (2011). İlköğretim 2. kademe öğrencilerinin modsal betimlemeleri algılayabilme ve kullanabilme yeterliliklerini ölçebilmek amacıyla ölçek geliştirme ve bu ölçek ile öğrencilerin modsal betimlemelere dair düzeylerini belirleme (Yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Sorumlu Yazar: 
Betül Okçu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: