İlköğretim 2. Kademe Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çetinkaya, S. ve Hatay Uçar, F. (2019). İlköğretim 2. kademe öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarının incelenmesi: Bir ölçek geliştirme çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(1), 25-35. Doi: 10.24106/kefdergi.2236

Sorumlu Yazar: 
Sevda Çetinkaya
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: