İlköğretim Beşinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yaşar, Ş. ve S Anagün, Ş. (2008). İlköğretim Beşinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Tutum Ölçeği’ nin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 8(2), 223- 236.

Sorumlu Yazar: 
Şefik Yaşar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

3 alt boyut ve 19 madde
Zevk Alma (8m):
Öğrenme İsteği (7m):
Fene Yönelik Bireysel Görüşler (4m):

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: