İçsel Spiritüellik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ekşi, E., Kardaş, S. ve Akyol Koçoğlu, T. (2018). İçsel Spiritüellik Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Bekir Yıldırım, Ed.), Uluslararası Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (STEM) ve Eğitim Bilimleri Kongresi bildiri özetleri kitabı içinde (s.105). Muş.

Sorumlu Yazar: 
Selami Kardaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: