Spor Seyircileri İçin İçsel Güdü Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Polat, E., &Yalçın, H. B.(2014). Spor Seyircileri İçin Dışsal Güdü Ölçeği ve Spor Seyircileri İçin İçsel Güdü Ölçeği geçerlik ve güvenilirlik çalışması. International Journal of Human Sciences, 11(1), 105-127. doi: 10.14687/ijhs.v11i1.2693

Sorumlu Yazar: 
Ercan Polat
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: