Gençlik Merkezlerinde Algılanan Hizmet Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Polat E., Aycan A., Üzüm H. ve Polat E.(2013). Gençlik Merkezlerinde Algılanan Hizmet Kalitesi Ölçeği geçerlik güvenirlik Çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 24(1), 25–36.

Sorumlu Yazar: 
Ercan Polat
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

3 alt boyut ve 23 madde
Fiziksel Çevre Kalitesi (10 m): Bu merkezin içi rahat etmek için yeteri kadar geniştir.
Etkileşim Kalitesi (8 m): Bu merkezin çalışanları kibar ve saygılıdır.
Çıktı Kalitesi (5 m): Bu merkezde çok çeşitli faaliyetler düzenlenmektedir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Kesinlilkle Katılmıyorum- 5=Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: