Hizmet Öncesi Eğitimin Yeterliğine İlişkin Öğretmen Algısı

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kozikoğlu, İ. (2016). Öğretimin ilk yılı: Mesleğin ilk yılındaki öğretmenlerin karşılaştıkları güçlükler, hizmet öncesi eğitim yeterlikleri ve mesleğe adanmışlıkları (Yayınlanmamış doktora tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, Van. Enstitüsü.

Sorumlu Yazar: 
İshak KOZİKOĞLU
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: