Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Aile Katılım Etkinliklerine İlişkin Öz-Yeterlik İnanç Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ateş, Ö. ve Cevher-Kalburan, N. (2016). Okul öncesi öğretmen adaylarının aile katılım çalışmalarına yönelik öz-yeterlik inançlarının incelenmesi. Akademik Bakış Dergisi, 55, 62-88.

Sorumlu Yazar: 
Öznur Ateş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: