Hizmet Ederek Öğrenme Ölçeği-Kısa Form

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Küçükoğlu, A., & Ozan, C. (2015). The short version of service-learning involvement scale: The study of linguistic equivalence, validity and reliability. International Journal of Human Sciences, 12(1), 790- 810. http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v12i1.2852

Sorumlu Yazar: 
Ceyhun Ozan
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın %43.339’unu açıklayan ve 30 maddeden oluşan 3 faktörlü bir yapı elde edilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin test tekrar test korelasyon katsayıları toplam puan için .81, alt boyutlar için sırasıyla .86, .80 ve .84 olarak bulunmuştur.

3 alt boyut ve 30 madde
Keşfetme (10 madde): Proje çalışmamı yaparken, grup üyelerinin aldıkları karara uyarım.
Katıldığım topluma hizmet çalışmalarının kariyerim üzerinde çok fazla etkisi olacağından emin değilim.
Gerçekleştirme (10 madde): Hizmet projeleri, topluma hizmet uygulamaları dersi için bir zorunluluk olmasaydı, bu tür faaliyetlere katılmazdım.
Topluma hizmet çalışmalarından yararlanan kişilerden bir şeyler öğrendim.
İçselleştirme (10 madde): Zaman zaman sosyal sorunların karmaşıklığından bunalıyorum.
Sosyal adaletsizlikle mücadelede kararlı olduğum için, çok sayıda gönüllü çalışmaya katılırım.

Derecelendirme: 
4`lü Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 4= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: