Hızlı İsimlendirme Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ergül, C., ve Demir, E. (2018). Hızlı İsimlendirme Testi: Geçerlik, güvenirlik ve norm çalışması. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’na sunulan bildiri. Ankara, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Cevriye Ergül
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: