Ebeveyn Yemek Zamanı Davranışları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Araslan, N. (2012). Ebeveyn yemek Zamanı Davranışları Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması ve çocukluk çağı obezitesi ile ebeveyn yemek zamanı davranışları arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: