Hızlı Büyük Beşli Kişilik Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Erdem, D. (2020). Revisiting Quick Big Five Personality Test: Testing measurement invariance across gender. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 11(2), 180-198. http://dx.doi.org/10.21031/epod.675796

Sorumlu Yazar: 
Devrim Erdem
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: