Hızlı Depresif Belirti Envanteri-Özbildirim Formu (HDBE16-ÖF)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Mergen, H., Tavlı, T., & Öngel, K. (2012). Validity and reliability of the QIDS-SR16-Turkish in comparison with BDI-II-Turkish among young outpatient sample of Turkish university students. Archives of Neuropsychiatry, 49, 1-5. doi: 10.4274/npa.y5935

Sorumlu Yazar: 
Haluk Mergen
Geçerlik: 

HDBE16-ÖF ile çok sık kullanılan bir depresyon ölçeği olan BDE-II, iyi
psikometrik uyum geçerliliği göstermiştir. 1. Basamakta majör depresif epizodu
güvenle teşhis etmek ve hastalığı, geçerliliği kanıtlanmış araçlarla takip etmek
önemlidir. Amerika Birleşik Devletleri’nde HDBE ile ilgili çalışmalarda elde
edilen iç tutarlılık katsayısı α Cronbach bizim çalışmamızdan daha yüksek
bulunsa da, aralarında istatiksel olarak bir farklılık yoktur (z=0,55, p>0,05).
HDBE16-ÖF 1.basamakta güvenle kullanılabilecek bir ölçektir.

Güvenirlik: 

HDBE16-ÖF ile çok sık kullanılan bir depresyon ölçeği olan BDE-II, iyi
psikometrik uyum geçerliliği göstermiştir. 1. Basamakta majör depresif epizodu
güvenle teşhis etmek ve hastalığı, geçerliliği kanıtlanmış araçlarla takip etmek
önemlidir. Amerika Birleşik Devletleri’nde HDBE ile ilgili çalışmalarda elde
edilen iç tutarlılık katsayısı α Cronbach bizim çalışmamızdan daha yüksek
bulunsa da, aralarında istatiksel olarak bir farklılık yoktur (z=0,55, p>0,05).
HDBE16-ÖF 1.basamakta güvenle kullanılabilecek bir ölçektir.

Derecelendirme: 
İletişim: