DSM-5 Birinci Düzey Kesitsel Belirti Ölçeği Erişkin Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çökmüs, F. P., Balıkçı, K., Aydemir, Ö., Akdeniz, F., Sücüllüoğlu Dikici, D., Yüzeren, S., … Köroğlu, E. (2017). DSM-5 Birinci Düzey Kesitsel Belirti Ölçeği Türkçe Erişkin Formunun geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18(Ek sayı.2), 5-12. doi: 10.5455/apd.228806

Sorumlu Yazar: 
Fikret Poyraz ÇÖKMÜŞ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: