Hasta Anketi–Somatik, Anksiyete ve Depresif Belirtiler

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Güleç, M. Y., Güleç, H., Şimşek, G., Turhan, M., & Sünbül, E. A. (2012). Psychometric properties of the Turkish version of the Patient Health Questionnaire–Somatic, Anxiety, and Depressive Symptoms. Comprehensive Psychiatry, 53(5), 623-629. doi:10.1016/j.comppsych.2011.08.002

Sorumlu Yazar: 
Medine Yazici Güleç
Geçerlik: 

Faktör analizi sonucu 4 faktörde toplandığı görülmüştür.

Güvenirlik: 

Test-tekrar test güvenirliği incelenmiştir. 60 gün arayla yapılan testte korelasyon katsayısı somatizasyon için 0.54, anksiyete için 0.52, depresyon için 0.76 bulunmuştur. Cronbach Alfa değeri kontrol grubu için 0.86, hasta grubu için 0.93, tüm grup için ise .93 olarak bulunmuştur.

Derecelendirme: 
İletişim: