Hipertansif Bireylerin Tedaviye Uyum ve Yaşam Değişikliği Başarısını Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Esirgen, L. (2018). Hipertansif bireylerin tedaviye uyum ve yaşam değişikliği başarısını değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Lale Esirgen
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: