Hill-Bone Hipertansiyon Tedavisine Uyum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karademir, M., Köseoglu, I. H., Vatansever, K., & Van Den Akker, M. (2009). Validity and reliability of the Turkish version of the Hill–Bone Compliance to High Blood Pressure Therapy Scale for use in primary health care settings. The European journal of general practice, 15(4), 207-211. doi: 10.3109/13814780903452150

Sorumlu Yazar: 
Melek Karademir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: