Hikâye Yazmaya Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eroğlu, A. (2019). Hikâye Yazmaya Yönelik Tutum Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies, 14(6), 3111-3124. http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39896.

Sorumlu Yazar: 
Aysun EROĞLU
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: