Hipertansiyon Öz-etkililik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Türkoğlu, N., & Kılıç, D. (2021). Turkish Reliability and Validity Study of the Hypertension Self-Efficacy Scale. Turk J Cardiovasc Nurs, 12(29), 190-195. doi: 10.5543/khd.2021.21-13-19

Sorumlu Yazar: 
Nihan Türkoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: