Yükseköğretim Yaşam Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Demirdağ, S. (2017). Yükseköğretim Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin Araştırılması . Asya Öğretim Dergisi, 5(2), 19-31.

Sorumlu Yazar: 
Seyithan Demirdag
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: