Hizmet Kalitesi Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gürbüz, B., Koçak, S. ve Lam, E. T. C. (2005). Hizmet Kalitesi Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun güvenirliği ve geçerliği. Eğitim ve Bilim, 31(13), 70-77.

Sorumlu Yazar: 
Bülent Gürbüz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: