Hemşirelikte Nezaketsizlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bolat, E. (2018). Hemşirelikte nezaketsizlik ölçeği’nin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Manisa.

Sorumlu Yazar: 
Ezgi BOLAT
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: