Hendrick Cinsel Tutum Ölçeği-Kısa Form

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karaçam, Ö., Totan T., Babür-Korkmaz, Y. ve Koyuncu, M. (2012). Hendrick Cinsel Tutum Ölçeği Kısa Formunun Türkçeye uyarlanması, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 13(2), 138-144.

Sorumlu Yazar: 
Özgür Karaçam
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: