Hemşirelikte Geçiş Şoku Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tarhan, M., ve Yıldırım, A. (2021). Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Hemşirelikte Geçiş Şoku Ölçeği. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi, 3(1), 7-14 .https://doi.org/10.48071/sbuhemsirelik.818123

Sorumlu Yazar: 
Merve TARHAN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: