Hemşirelikte Mesleğe Bağlılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çetinkaya, A., Özmen, D. ve Temel, A. B. (2015). Hemşirelikte Mesleğe Bağlılık Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 8(2), 54-60.

Sorumlu Yazar: 
Dilek Özmen
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Alt faktörlerin Cronbach Alfa katsayısı sırasıyla birinci faktör; çaba gösterme istekliliği α= .88, ikinci faktör; meslek üyeliğini
sürdürme α= .77 ve üçüncü faktör; hedef ve değerlere inanç α= .67 olarak bulunmuştur. Ölçeğin tümünün Cronbach Alfa katsayısı .94’dür.

Ölçek, 26 madde ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır.
Çaba gösterme istekliliği : “. Hemşirelik mesleğinin bir üyesi olarak çalışarak; yaşam hedeflerimi yerine getirebileceğimi düşünüyorum.”
Meslek üyeliğini sürdürme : “İnsanlara mesleğimin hemşirelik olduğunu söylerken utanırım. “
Hedef ve değerlere inanç : “. Hemşirelikte profesyonelleşme ile ilgili gelişmeler açısından endişelerim var. “

Derecelendirme: 
4’lü Likert
İletişim: