Okul Müdürlerinin Mesleğe Yönelik Tutumları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Baltacı, A. (2017). Okul müdürlerinin öz yeterlik algıları ve mesleğe yönelik tutumları arasındaki ilişki. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 35- 61.

Sorumlu Yazar: 
Ali Baltacı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: