Mesleğe Yönelik Davranış ve Yaşantı Modelleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gençer, R. T., Boyacıoğlu, H., Kiremitçi, O., ve Doğan, B. (2010). Mesleğe Yönelik Davranış ve Yaşantı Modelleri (MEDYAM) Ölçeğinin psikometrik özellikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 138-149.

Sorumlu Yazar: 
R.Timuçin Gençer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

İşin Öznel Önemi (özel yaşam içersinde işin yeri) () : İş hayatımdaki en önemli unsurdur.
Mesleki Hırs (mesleki başarı ve yükselmeye yönelik çaba) () :
Başarma Eğilimi (mesleki görevleri eksiksiz yerine getirebilmek için tüm gücünü kullanma eğilimi)
Mükemmelliyetçilik Çabası (bireysel çalışma performansının iyiliğine ve eksiksizliğine yönelik çaba)
Duygusal Uzaklaşma Yeteneği ( işe yönelik psikolojik rahatlama yeteneği)
Pes Etme Eğilimi (başarısızlıkla oluşan kolay pes etme eğilimi)
Problemlerle Aktif Mücadele (oluşabilecek ve karşılaşılan problemlere yönelik aktif tutum)
İçsel Huzur ve Dengeleme (içsel denge ve psikolojik kararlılık yaşama)
Mesleki Doyum (meslekte ulaşılan noktadan duyulan memnuniyet)
Yaşam Doyumu (meslek hayatında olduğu gibi genel anlamda da yaşamdan duyulan memnuniyet)
Sosyal Destek Yaşantısı (yakınında bulunan insanların desteğine inanmak)

Derecelendirme: 
Ölçek 5’li Likert tipi ölçüme göre değerlendirilmektedir (Tamamen Katılıyorum [5] – Hiçbir Şekilde Katılmıyorum [1]).
İletişim: