Hemşirelik Öğrencilerinin Öğretim Elemanı Bakım Algıları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Durgun-Ozan, Y., Duman, M., Çiçek, Ö., & Boz, İ. (2020). The Turkish version of the Nursing Students’ Perceptions of Instructor Caring Scale: An assessment ofpsychometric properties. Perspectives in Psychiatric Care 56, 194‐200. doi: 10.1111/ppc.12411

Sorumlu Yazar: 
Yeter Durgun Ozan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: