Hemşirelik Öğrencisi KBRN Öz Yeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aslan Huyar D, Esin MN. Assessing Nursing students’ knowledge levels, attitudes, and self-efficacy regarding chemical, biological, radiological, and nuclear threats and dangers using newly developed tools. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi 2021; 4(1): 20-30. https://doi.org/10.26650/JARHS2021-815682

Sorumlu Yazar: 
Derya Aslan Huyar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: