Hemşirelik Öğrencileri için Terapötik İletişim Becerileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karaca, A., Açıkgöz, F. ve Demirezen, D. (2019). Hemşirelik Öğrencileri İçin Terapötik İletişim Becerileri Ölçeğinin geliştirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(2), 72-79.

Sorumlu Yazar: 
Aysel KARACA
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliği için yapılan faktör analizi ile ölçeğin üç faktörlü yapı sergilediğine ve toplam 16 maddeden oluştuğuna karar verilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alfa değeri 0,775, “NonTerapötik İletişim Becerileri” alt boyutunun Cronbach Alfa değeri 0,826, “Terapötik İletişim Becerileri 1” alt boyutunun Cronbach Alfa değeri 0,791 ve “Terapötik İletişim Becerileri 2” Cronbach Alfa değeri 0,601 olarak bulunmuştur.

NonTerapötik İletişim Becerileri (7m)
Terapötik İletişim Becerileri 1 (6m)
Terapötik İletişim Becerileri 2 (3m)

Derecelendirme: 
7’li Likert: (1= “hiçbir zaman” – 7= “her zaman” )
İletişim: