Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği (ATTP)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gezer, E.T. (2020). The ınfluence of educatıon-themed movıes on pre-servıce teachers’ perceptıon of effectıve teacher attıtudes and personal-professıonal attrıbutes [Unpublished master’s thesis]. Middle East Technical University, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Elif Tuğçe Gezer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: