Çalışma Becerilerini Değerlendirme Ölçeği / Öğrenci Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kaner S. ve Kesiktaş, A. D. (2008). Ders Çalışma Becerileri Ölçeği ana-baba, öğretmen ve öğrenci formlarının psikometrik özellikleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(2), 293-321.

Sorumlu Yazar: 
Sema Kaner
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğini sınamak için yapılan TBA’da, ilk bulgulara göre özdeğerleri 1.00’in üzerinde 21 faktör elde edilmiştir. Bu faktörler anlamlandırılamayınca analizler farklı sayıda faktörlere göre yinelenmiştir. Analizler sonucunda ölçeğin 6 boyutlu bir yapıya sahip olduğu izlenimi edinilmesi üzerine, TBA 6 faktöre göre tekrarlanmış ve analize varimaks dik döndürme yöntemiyle devam edilmiştir.

Güvenirlik: 

ÇBDÖ/ÖĞRF’nin güvenirliğini belirlemek amacıyla Cronbach Alpha iç tutarlılık, iki yarım güvenirlik ve test–tekrar test güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. ÇBDÖ/ABF’nin Cronbach Alpha katsayıları 0.92-0.59 ve iki yarım güvenirlik katsayıları 0.89-0.61 arasında değişmektedir. Ölçeğin test–tekrar test güvenirlik katsayıları ise 0.90-0.47 arasındadır.

Derecelendirme: 
3’lü derecelendirme
İletişim: