Okul Temelli Mesleki Gelişim Ortamını Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Deniz, L., Sarıdaş, G., Araç, İ., Çelikel, Ö. F. ve Tayfur, M. F. (2017). Yerelleşme kapsamında öğretmenlerin okul temelli mesleki gelişiminde okul ortamlarını değerlendirmeleri. Akademik Bakış Dergisi, 59, 400-423.

Sorumlu Yazar: 
Levent Deniz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: