Hemşirelerin Benlik Kavramı Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Zencir, G., Zencir, M., & Khorshid, L. (2019). Adaptation of the Turkish version of Nurses’ Self Concept Questionnaire. International Journal of Nursing Sciences, 6(1), 43-49.

Sorumlu Yazar: 
Gülbanu Zencir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: