Algılanan Okul Etkinliği Ölçeği (SE-INDEX)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yıldırım, İ. ve Ada, Ş. (2018). Algılanan Okul Etkililiği Ölçeği’nin (SE-INDEX) Türkçe’ye uyarlanması. Milli Eğitim Dergisi, 47(219), 19-32.

Sorumlu Yazar: 
İsa Yıldırım
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: