Hemşirelik Bakımında Etik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özçiftçi, S. (2020). Hemşirelik Bakımında Etik Tutum Ölçeği geliştirme (Yüksek lisans tezi). İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, İzmir.
Bu Ölçek, Ölçek Sahibi Özçiftçi Tarafından İzin Alınarak Kullanılabilir

Sorumlu Yazar: 
Seçil Özçiftçi
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: