Hemşireler İçin Duygusal Emek Davranışı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Değirmenci Öz, S. ve Baykal, Ü. ( 2018). Hemşireler İçin Duygusal Emek Davranışı Ölçeğinin geliştirilmesi. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 12, 119-139. doi: 10.17371/UHD.2018.1.3

Sorumlu Yazar: 
Seda DEĞİRMENCİ ÖZ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: