Hemşirelerin Nafile Tedaviye Yönelik Tutumları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yıldırım, G., Karagözoğlu, Ş., Özden, D., Çınar, Z. & Özveren, H. (2018). A scale-development study: Exploration of intensive-care nurses’ attitudes towards futile treatments, Death Studies, https://doi.org/10.1080/07481187.2018.1479470

Sorumlu Yazar: 
Gülay Yıldırım
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: