Hemşireler İçin Atılganlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Üstün, B. (1995). Hemşirelerin atılganlık ve tükenmişlik düzeyleri (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: