Turizm İşletmelerinde Duygusal Emek Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Pala, T. (2008). Turizm işletmelerinde çalışanların duygusal emek düzeyi ve boyutları (Yüksek lisans tezi). Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: