Hemşire Stres Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Mert, S., Aydin Sayilan, A., & Baydemir, C. (2020). Nurse Stress Scale (NSS): Reliability and validity of the Turkish version. Perspectives in Psychiatric Care, 1–12. https://doi.org/10.1111/ppc.12606

Sorumlu Yazar: 
Selda Mert
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: