Hemşire İş Rotasyon Stres Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Cagan, O. (2019). Examining psychometric properties of the Turkish version of the Nursing Job Rotation Stress Scale (NJRS). Perspectives in Psychiatric Care, 55(4), 773-778. DOI: 10.1111/ppc.12437

Sorumlu Yazar: 
Özlem Çağan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: