Hemşire ve Ebelerin Bebeğin Gelişimini Desteklemeye Yönelik Davranışını Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gözün Kahraman, Ö.,& Ceylan, Ş. (2017). Hemşire ve Ebelerin Bebeğin Gelişimini Desteklemeye Yönelik Davranışını Belirleme Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, içinde (ss. 584). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Özlem Gözün Kahraman
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek için faktör analizi yapıldı.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini test etmek için Cronbach alfa kat sayısı hesaplandı.

11 madde

Derecelendirme: 
İletişim: