Hemşire-Hemşire İş Birliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Temuçin, E., Dolu, İ. ve Kargın, M. (2019). Hemşire-Hemşire İşbirliği Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliği. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 6(1), 1-4. doi: 10.17681/hsp.379895

Sorumlu Yazar: 
Elif Temuçin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: